Referentna Lista

Referentna Lista

Zaposlenici ureda posjeduju slijedeće licence i dozvole:

 • Green Building Professional Certification – međunarodni certifikat za konzultante za održivu gradnju, edukacijski program izveden od strane Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju
 • IPMA Certifikat – IPMA certifikat na razini D za upravljanje projektima
 • Rješenje o dopuštenju obavljanja poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara; izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nepokretnom kulturnom dobru – izdano od strane Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Uprava za zaštitu kulturne baštine

MATIJA VINSKI, dipl.inž.arh. – ovlašteni arhitekt

 • Hotel, restoran i staje za konje sa vježbalištem “Primeteam”, G. Pokuplje, Ozalj,
 • Stambena građevina Krk, o. Krk,
 • Upravno-poslovna građevina “Zelenilo”, Dubovac, Karlovac,
 • Poslovno-trgovačka građevina “Vrba”, D. Pokuplje, Karlovac,
 • Stambeno-poslovna građevina, oftalmološka poliklinika “Optika paloma”, Karlovac,
 • Uređenje mrtvačnice na židovskom groblju, Karlovac,
 • Stambeno-poslovna građevina SM, Dubovac, Karlovac,
 • trgovački centar SUPERNOVA, Karlovac, suradnik
 • rekonstrukcija restorana u kampu Bunculuka, Baška, otok Krk, idejni projekt, suradnik
 • rekonstrukcija Robne kuće “Buk”, Slunj, suradnik
 • Rekonstrukcija poslovne građevine Turističke zajednice Karlovac, Zrinski trg, Karlovac,
 • Rekonstrukcija i dogradnja tvornice potkivačkih čavala “Mustad” u st.-pos. građevinu, Tuškanova ulica, Karlovac,
 • Rekonstrukcija i dogradnja obiteljske kuće Crnica, Belavić, Duga Resa,
 • Ambulanta Rečica, Karlovac,
 • Objedinjeni hitni bolnički prijam, OB Karlovac, Karlovac,
 • Dječji odjel, OB Karlovac, Karlovac,
 • Odjel patologije, OB Karlovac, Karlovac
 • Kirurška sala za male zahvate, OB Karlovac, Karlovac,
 • Ravni krov ulaza hitnog prijama, OB Karlovac, Karlovac,
 • Ortopedska i dječja ambulanta, OB Karlovac, Karlovac,
 • Obiteljska kuća Š, Skladišna ulica, Karlovac,
 • Obiteljska kuća S, Krašić,
 • Obiteljska kuća VD, Lišnica, Duga Resa
 • Obiteljska kuća B, Karlovac
 • Obiteljska kuća P, Vrhovac, Ozalj
 • Obiteljska kuća V, Donje Pokupje, Karlovac
 • Rekonstrukcija obiteljske kuće Fišić, Donje Pokupje, Karlovac
 • Rekonstrukcija obiteljske kuće Kozjan, Mahićno, Karlovac
 • Kuća za iznajmljivanje, Vrbnik, Krk
 • Obiteljske kuće, projektant suradnik
 • Elaborati Koordinatora zaštite na radu
 • Rekonstrukcija stambene zgrade i poljoprivredna zgrada, Vrbnik, Krk,
 • Interijer Bistro Petrić, Dubovac,
 • Interijer Restoran Zvonimir, Zagreb
 • Interijer Restoran Čerinina, Zagreb,
 • Interijer Restoran Dom HV Split,
 • Interijer Restoran Dom HV, Knin
 • Interijer kantina Domobranska, Domobranska ulica, Karlovac
 • Interijer Restoran “Domino”, Mahićno, Karlovac
 • Rekonstrukcija plažnog objekta, Duilovo, Split
 • Dom za starije i nemoćne, Kamensko, Karlovac
 • Stambeno-poslovna građevina Vratarić, D. Pokupje, Karlovac
 • Upravna zgrada Alstom Hrvatska, Mala Švarča, Karlovac
 • Rekonstrukcija i dogradnja industrijske hale “Automehanika” u Hotel “Petrić”, Ilovac
 • Rekonstrukcija stambene zgrade, Mel, Novi Vinodolski
 • Vidikovac i šetnica, Stari grad Dubovac, Karlovac
 • Muzejsko-memorijalni centar udruge “Tigar”, Rakitje, Samobor
 • Ugostiteljski prostor, Bistro Kastel, Stari Grad Dubovac, Karlovac
 • Gospodarska zgrada za uzgoj goveda za 150 UG, odnosno da 400 jedinki
 • Upravna zgrada Alstom Hrvatska, Karlovac
 • Rekonstrukcija i dogradnja, CALT Institut Centar za napredna laserska istraživanja
 • Vila Bale, Istra
 • Višenamjenska kongresna, koncertna i kazališna dvorana, Kunišćak, Zagreb
 • Proizvodno upravna zgrada Hamowa Hidro TPK, Poslovna zona Karlovac, Barilović
 • Turističko naselje Ursus Magnus, Vrelo koreničko, Korenica
 • E4 gotovo 0 energetska kuća, Zagreb
 • Stambeni objekt Banija, Karlovac
 • Aparthotel Baška, o. Krk – suradnik
 • Wellness i bazeni Corinthia, Baška, o. Krk – suradnik
 • Kuća za odmor 5*, Molvice, Samobor
 • Stambeni kompleks Dubovac, Karlovac – suradnik
 • Bazenski kompleks Karlovac – suradnik
 • Poslovno stambena građevina Žitna kuća, Karlovac – suradnik
 • Stambena zgrada sa sobama za iznajmljivanje, Rakovica
 • 3 kuće za odmor 5*, Pašman
 • Turističko naselje Mala Vila, Stari Glog
 • Turističko naselje Krašić, Krašić
 • Obiteljska kuća PI, Krašić
 • ZIP-Line, Andrijaševci
 • Rekonstrukcija i dogradnja višestambene zgrade, Gripole, Rovinj
 • Rekonstrukcija i dogradnja višestambene zgrade, Bošket, Rovinj
 • Rekonstrukcija i adaptacija upravne zgrade HEP Karlovac, Karlovac
 • Otvoreno skladište i Hala za sortiranje i baliranje, Lug, Draganić
 • Višeobiteljska stambena građevina sa bazenima u okućnici AD, Rijeka
 • Višestambene zgrade 1-5, Punat, Krk
 • Kuće za odmor A-F, Vile Majmajola, Majmajola, Vodnjan
 • Turističko naselje MB Dream, Drežničko selište
 • Dvojne višestambene zgrade A i B, Srdoći, Rijeka
 • Otvorena hala za sortirnicu pogona za gospodarenje otpadom, Lug, Draganić
 • Višestambena zgrada sa 6 stanova, Sv. Filip i Jakov
 • Rekonstrukcija krova šalter sale, Karlovac
 • Dvojna kuća za odmor A i B, Petrovija, Umag
 • Dvije dvojne kuće za odmor A-D, Materada, Umag

TAJANA JELAČA, ing.građ.

 • Rekonstrukcija i nadogradnja poslovne zgrade s tiskarom DUŠEVIĆ&KRŠOVNIK d.o.o. – Rijeka (bivši Metalografički kombinat na Mlaci, Rijeka)
 • Žičara Platak
 • Dječji vrtić Kukuljanovo
 • Hotel Crikvenica
 • Lukobran i sunčalište – Ičići
 • Rekonstrukcija i nadogradnja ville iz 19. st. – VILLA URANIA – Lovran
 • Rekonstrukcija i nadogradnja ville iz 19. st. – VILLA NIKA – Uvala Čikat
 • Betonara Zidar – Kostrena
 • Konoba ‘’Starac i more’’ – Novalja, otok Pag
 • Kamp Straško – otok Krk
 • Kamp Dobrinj – otok Krk
 • Luksuzno naselje zatvorenog tipa – Ičići
 • Luxury villa Valbisca – Pinezići, otok Krk (Degrad d.o.o.)
 • Villa Livia – Pinezići, otok Krk (Degrad d.o.o.)
 • Naselje luksuznih villa Soto Herbe – Pinezići, otok Krk (Degrad d.o.o.)
 • Villa Magnelli – Brzac, otok Krk (Degrad d.o.o.)
 • Ville za odmor ‘’Loma 1’’, ‘’Loma 2’’, ‘’Loma 3’’ – Sveti Vid, otok Krk (Joboloma d.o.o.)
 • Villa za odmor Cecilia – Lakmartin, otok Krk
 • Ville Krk (objekt A, B, C) – Grad Krk (Projekt MT d.o.o.)
 • Ville Malinska (objekt 1,2) – Malinska, otok Krk (Projekt MT d.o.o.)
 • Villa Agava – luksuzna stambena zgrada – Rova, otok Krk
 • Villa Santorini – Njivice, otok Krk (Projekt MT d.o.o.)
 • Naselje luksuznih villa – Bogovići, otok Krk
 • Luksuzna villa Kolova – Opatija
 • Stambena zgrada Viking – Opatija
 • Villa Ilenia – Viškovo

VESNA VINSKI, dipl.inž.arh.

 • osnovna škola sa športskom dvoranom, Karlovac-NATJEČAJ 1.nagrada ,1979.
 • dom umirovljenika Karlovac -NATJEČAJ 1.nagrada,1985.
 • poslovna zgrada Hrvatskih šuma Karlovac- NATJEČAJ 1.nagrada,1989.
 • poslovna zgrada Jugoturbina,Karlovac-NATJEČAJ 1.nagrada,1988.
 • polivalentna dvorana Topusko – suradnja prof. B.Rašica,1980.
 • hotelski apartmani Topusko,1980.
 • gospodarski centar Topusko,1980.
 • dječji paviljon Opće bolnice Karlovac,projekt,1989.
 • centralna praonica rublja Stubičke Toplice,projekt,1988.
 • stanovi Niz-1, Luščić, Karlovac,1979.
 • stanovi Niz-2,Luščić,Karlovac,1979.
 • stanovi Niz-4,Luščić,Karlovac,1979.
 • stambeni objekt DS-23 Luščić, Karlovac,1985.
 • stambeno naselje Centar, Velika Kladuša,1979.
 • stambeno naselje Gređani, Topusko,1983.-85.
 • stambena zgrada ,Gvozd,1983.-85.
 • stambena zgrada ,Vojnić,1983.-85.
 • nadogradnja st.zgrade Sarajevska ul. Karlovac,1992.
 • rekonstrukcija i dogradnja Policijske postaje Glina ,1986.
 • poslovna zgrada “Šuma”, Karlovac,1993.
 • odjel hemodijalize Opće bolnice Karlovac,1984.
 • klaonica i prerada mesa, Draganići,projekt,1994.
 • stambeno poslovni objekt ,mesarija “Jarnečić”, Karlovac,1992.
 • tvornica “Polietilenka”, Bihać,1983.
 • stambeno poslovna zgrada Ribnik,projekt.1993.
 • pilana Blaževci,Vrbovsko,1993.
 • uređenje poslovnog objekta /ZAP – porezna uprava i financijska policija/,1995.
 • Trg M.Šuflaja, Karlovac( gl.projekt i projekt unutarnjeg uređenja),1995.
 • uređenje I kata stare škole u posl. prostor i dogradnja kotlovnice, Krašić,1995.
 • 3 stambeno poslovna objekta , Krašić,projekt,1995.
 • uređenje tavana u uredski prostor za Karlovačku Županiju,projekt,1994.
 • tvornica cigle WIENERBERGER AUSTRIJA,Karlovac,1997.
 • tvornica plastičnih cijevi PIPE LIFE AUSTRIJA,Karlovac,1998.
 • sanacija ratom oštećenih kuća 4-6 kat. oštećenja
 • sanacija ratom oštećene škole Rakovica,1997.
 • sanacija ratom oštećene škole Turanj,Karlovac,1999.
 • rekonstrukcija Gradskog kazališta Zorin dom,Karlovac,suradnja M.Mitevski,1998.-2001.
 • apartmansko naselje,Jadranovo,2000.
 • apartmansko naselje sa restoranom,Straško,Pag,2000.
 • apartmani Stara Novalja,o. Pag
 • trgovački centar KAUFLAND : Karlovac,Split,Rijeka , 2000-2003
 • rekonstrukcija i dogradnja hotela KORANA Srakovčić,Karlovac , 2002
 • interijer hotela MARIN ,Selce,2002
 • rekonstrukcija i dogradnja Opće bolnice Karlovac,idejni projekt
 • stambeni objekt Banija,Karlovac
 • pastoralni centar “Hrvatskih mučenika”,Karlovac
 • hotel Bosiljevo (idejni projekat)
 • aparthotel Baška, o. Krk
 • Wellness i bazeni Corinthia,Baška, o. Krk
 • stambeni kompleks Dubovac,Karlovac
 • bazenski kompleks Karlovac
 • poslovno stambena građevina Žitna kuća,Karlovac
 • dom zdravlja Bosiljevo